Quy định sử dụng

Quý Khách vui lòng đọc kỹ Quy định sử dụng này khi truy cập vào website Picnictoy.vn. Khi truy cập vào website Picnictoy.vn để tìm mua đồ chơi có nghĩa là Quý Khách đã đọc và chấp thuận các điều khoản của Quy định sử dụng (QĐSD) này.

A - Chấp thuận các điều khoản của Quy định sử dụng

1. Định nghĩa “Khách hàng”, “Quý Khách”, “Người sử dụng”: là người truy cập vào trang web Picnictoy.vn để tham khảo thông tin, mua hàng.

2. Picnictoy là tên gọi tắt của trang web tư vấn và cung cấp đồ chơi Picnitoy.vn.

3. Tại từng thời điểm, Picnictoy.vn có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các điều khoản của QĐSD này. Quý Khách vui lòng tham khảo các điều khoản cập nhật ngay khi có thông báo của Ban Quản trị trang web Picnictoy. Trong trường hợp Quý Khách vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi QĐSD được cập nhật có nghĩa là Quý Khách đã chấp thuận QĐSD này và đồng ý tuân theo bản QĐSD đã được cập nhật mới nhất tại thời điểm đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

B - Trách nhiệm của Quý Khách đối với tài khoản của mình tại Picnictoy.vn

1. Quý Khách cung cấp thông tin chính xác về bản thân theo hướng dẫn trong mẫu đăng ký tài khoản thành viên. Trong trường hợp thông tin do Quý Khách cung cấp không đầy đủ hoặc sai lệch dẫn đến việc không thể giao hàng cho Quý Khách, chúng tôi có quyền ngưng hoặc từ chối giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với việc ngưng hoặc từ chối này. Khi thông tin của Quý Khách có thay đổi, vui lòng cập nhật lại tài khoản của Quý Khách tại Picnictoy.vn.

2. Quý Khách có trách nhiệm giữ bảo mật thông tin về mật khẩu và tài khoản của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng tài khoản của Quý Khách. Quý Khách đồng ý:

a) Thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý Khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm việc bảo mật.

b) Bảo đảm rằng Quý Khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

c) Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi Quý Khách đảm bảo rằng chỉ có Quý Khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.

3. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý Khách không tuân thủ các quy định tại mục này.

C - Trách nhiệm của Quý Khách khi đặt mua hàng của Picnictoy

1. Quý Khách đồng ý chỉ truy cập website Picnictoy.vn cho mục đích hợp pháp như tham khảo thông tin, đặt mua hàng do Pinictoy cung cấp.

2. Khi mua hàng trên trên website Picnictoy.vn, Quý Khách đồng ý chấp thuận các quy định của Picnictoy về bảo mật thông tin, Phương thức mua hàng và đặt hàng, Phương thức thanh toán, Phương thức giao nhận hàng, Chính sách đổi trả hàng đã được đăng tải chính thức tại website Picnictoy.vn.

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Chọn đồ chơi tại chỗ của chúng tôi